Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärgideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõud- ja teadlaskonnavahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2020/2021. aasta sügissemestri juhatusse valiti Egert Möller, Anna-Mai Allikmäe, Paul Martin Kull ja Airiin Liisbet Strandson.

Egert Möller

Esimees

Egert on kolmanda aasta puuraidur, keda saab kirjeldada kui vabakutselist rööprähklejat. Juhatuses esimest semestrit viljeleva Egerti võib kooli kõrvalt leida kas lavalaudadel rahvatantsu vihtumas või A105-s teaduskatseid tegemas.

egertmoller@gmail.com

Anna-Mai Allikmäe

Laekur

Teise aasta materjaliteaduse tudeng Anna-Mai on juhatuses esimest ametiaega. Kooli kõrvalt on tal suur kirg spordi, eriti akrobaatika vastu, milles ta oma oskusi ka väikestele akrobaatidele edasi annab. Eriline koht tema südames on Eesti loodusel ja põlisrahvaste kultuuridel.

maiallikmae@gmail.com

Paul Martin Kull

Meediahaldur

Teise aasta füüsikatudeng Paul Martin on juhatuses oma esimest ametiaega. Lisaks füüsikale on tal tugev kirg ajaloo vastu ning oma vabal ajal mängib ta tennist. Paul Martin on samuti Teadusbussi liige ning tegeleb ülikooli kõrvalt õpetamisega.

paulmartin831@hotmail.com

Airiin Liisbet Strandson

Suhtekorraldaja

Airiin Liisbet on teise aasta füüsikatudeng, kes on juhatuses teist ametiaega. Väljaspool kooli meeldib talle sporti teha, eriti meeldivad kergejõustik ja veepall. Lisaks on Airiin Teadusbussi liige.

liisbet.strandson@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)