Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärgideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõud- ja teadlaskonnavahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2019/2020. aasta kevadsemestri juhatusse valiti Rauno Neito, Triinu Roosna, Henri Herm ja Airiin Liisbet Strandson.

Rauno Neito

Esimees

Esimese aasta füüsika magistrant Rauno on juhatuses kolmandat ametiaega, esmakordselt esimehe rollis. Kooli kõrvalt on ta kirglik rahvatantsuhuviline ning lahutab aeg-ajalt kaastudengite meeli oma (sarkastiliste) ütluste ja lugudega.

rauno.neito@gmail.com

Triinu Roosna

Laekur

Triinu on teise aasta materjaliteaduse tudeng, kes on juhatuses teist ametiaega laekuri rollis. Väljaspool ülikoolielu tegeleb ta fotograafiaga ja lühilugude kirjutamisega.

triinuroosna@gmail.com

Henri Herm

Meediahaldur

Henri on esimese aasta füüsika tudeng. Vabal ajal tegeleb Henri laskmise ja õpetamisega, lisaks armastab ta teatrit ja filmikunsti.

hermhenri@gmail.com

Airiin Liisbet Strandson

Suhtekorraldaja

Airiin Liisbet on esimese aasta füüsikatudeng, kes on juhatuses esimest ametiaega. Väljaspool kooli meeldib talle sporti teha, eriti meeldivad kergejõustik ja veepall. Lisaks on Airiin Teadusbussi liige.

liisbet.strandson@gmail.com

Püsisponsorid

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)