Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärkideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõudude ja teadlaskonna vahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2023/2024. aasta sügissemestri juhatusse valiti Sanna Kruusmaa, Lola Sõukand, Marta Malin Muru ja Lii Urb.

Sanna Kruusmaa

Esimees

Sanna on esimest ametiaega juhatuses olev 3. aasta füüsik, keda koolis huvitab osakestefüüsika ja kooliväliselt kunst, luule, kunstipärane meigindus ning jõusaalis treenimine. Iseloomult on Sanna vaba, rõõmus ja samas järjepidev inimene, kellele meeldivad kassid, värvilised riideesemed ja filosoofiaraamatud. Nende kõrval Sanna ei salli segadust ega vabas vormis tekste.

sannakruusmaa@gmail.com

Lola Sõukand

Laekur

Lola on keemia magistrant, kes lõpetas materjaliteaduse bakalaureuse ning on esimest ametiaega juhatuses. Kooliväliselt tegeleb ta tantsulise võimlemisega ning vabal ajal meeldib talle raamatuid lugeda või filme vaadata.

lolasoukand@gmail.com

Marta Malin Muru

Meediahaldur

Marta on Tartust pärit 2. aasta füüsikatudeng. Ta on juhatuses esimest ametiaega. Marta hobideks on ujumine ja lugemine ning juba 12 aastat on Marta tegelenud muusikaga. Erialaväliselt huvitavad teda ajalugu ja erinevad kultuurid.

marta.muru13@gmail.com

Lii Urb

Suhtekorraldaja

Lii on 3. aasta materjaliteadlane, kes on juhatuses juba neljandat ametiaega ning selle jooksul teist korda suhtekorraldaja. Erialaselt tõmbavad teda nanosuuruses materjalid ning erialaväliselt loomad, reisimine ja ürituste korraldamine koos projektide kirjutamisega. Vabal ajal meeldib Liile vaadata sarju ja filme, kududa ja heegeldada ning lugeda raamatuid.

liiurb2002@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)