Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärkideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõudude ja teadlaskonna vahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2021/2022. aasta kevadsemestri juhatusse valiti Mattias Kaspar Krõlov, Selene Margaret Pruuden, Vootele Mets ja Lii Urb.

Mattias Kaspar Krõlov

Esimees

Mattias Kaspar on teise aasta keemiatudeng, kes on juhatuses kolmandat ametiaega. Väljaspool kooli meeldib talle käia ujumas ning veepalli mängimas. Samuti on Mattias Kaspar Teadusbussi liige.

mattiaskaspar.krolov@gmail.com

Selene Margaret Pruuden

Laekur

Selene on teise aasta materjaliteadlane, kes on juhatuses teist ametiaega. Talle meeldivad uued väljakutsed ning ta on rööprähkleja mitmel rindel. Vabal ajal tegeleb ta kunsti ja erinevate teadust puudutavate loominguliste projektidega. Selene on ka Teadusbussi liige.

selene.pruuden@gmail.com

Vootele Mets

Meediahaldur

Esimese aasta füüsik Vootele on juhatuses esimest ametiaega. Lisaks FÜS-le kuulub ta Teadusbussi ja laulab Tartu Üliõpilassegakooris. Vabal ajal meeldib Vootelel tegeleda muusika ning lauamängudega.

vootele13@gmail.com

Lii Urb

Suhtekorraldaja

Lii on esimese aasta materjaliteadlane, kes on juhatuses esimest ametiaega. Kooli kõrvalt kuulub ta mitmetesse organisatsioonidesse, nende seas on ta ka Teadusbussi liige. Vabal ajal meeldib Liile raamatuid lugeda, pille mängida ja käsitööd teha.

liiurb2002@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)