Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärgideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõud- ja teadlaskonnavahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2018/2019. Aasta kevadsemestri juhatusse valiti Kertu Metsoja, Magnus Kaldjärv, Merili Tammiste ja Rauno Neito.

Kertu Metsoja

Esimees

Kertu on kolmanda aasta füüsika-
üliõpilane, kes on juhatuses esimest ametiaega.Ülikooli kõrvalt on ta Teadusbussi liige ning oma bakalaureusetöö teeb ta Tartu Observatooriumis tähefüüsika laboris.

kertumetsoja@gmail.com

Magnus Kaldjärv

Laekur

Magnus on teise aasta arvutitehnika üliõpilane.Juba teist ametiaega oma rolli täites annab ta oma panuse Physicumi elu ja tudengiruumi mõnusasse toimimisse. Lisaks on Magnus Teadusbussi liige.

kaldjarv.magnus@gmail.com

Merili Tammiste

Meediahaldur

Merili on esimese aasta keemiatudeng, kes on juhatuses esimest ametiaega. Lisaks keemiale huvitub ta väga keeltest ja lugemisest ning tegeleb ülikooli kõrvalt koorilauluga.

merili.tammiste@gmail.com

Rauno Neito

Suhtekorraldaja

Olles füüsika bakalaureuse õpingutega jõudnud kolmandale aastale, on ka Rauno sattunud esimest korda juhatuse liikmeks. Kooli kõrvalt on ta kirglik rahvatantsuhuviline ning lahutab aeg-ajalt kaastudengite meeli oma (sarkastiliste) ütluste ja lugudega.

rauno.neito@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)