Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärkideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõudude ja teadlaskonna vahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2022/2023. aasta sügissemestri juhatusse valiti Lii Urb, Mari-Ann Raun, Vootele Mets ja Oskar Tamm.

Lii Urb

Esimees

Lii on teise aasta materjaliteadlane, kes on juhatuses teist ametiaega. Kooli kõrvalt kuulub ta mitmetesse organisatsioonidesse, nende seas on ta ka Teadusbussi liige. Vabal ajal meeldib Liile raamatuid lugeda, pille mängida ja käsitööd teha.

liiurb2002@gmail.com

Mari-Ann Raun

Laekur

Mari-Ann on teise aasta füüsik, kes otsustas end nüüd ka juhatuses proovile panna. Seda vähest aega, mis koolist ja seltsielust üle jääb kasutab ta muusikaga tegelemiseks ja filmide vaatamiseks.

mariannraun@hotmail.com

Vootele Mets

Meediahaldur

Teise aasta füüsik Vootele on juhatuses teist ametiaega. Lisaks FÜS-le kuulub ta Teadusbussi ja laulab Tartu Üliõpilassegakooris. Vabal ajal meeldib Vootelel tegeleda muusika ning lauamängudega.

vootele13@gmail.com

Oskar Tamm

Suhtekorraldaja

Oskar on teise aasta füüsik, kes on juhatuses esimest ametiaega. Peale FÜS-i on ta ka Teadusbussis. Kooliväliselt meeldib Oskarile rattasõit, lauamängud ja fotograafia.

oskar.tamm112@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)