Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärkideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõudude ja teadlaskonna vahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2020/2021. aasta kevadsemestri juhatusse valiti Egert Möller, Anna-Mai Allikmäe, Kelly Kelder ja Mattias Kaspar Krõlov.

Egert Möller

Esimees

Egert on kolmanda aasta puuraidur, keda saab kirjeldada kui vabakutselist rööprähklejat. Juhatuses teist semestrit viljeleva Egerti võib kooli kõrvalt leida kas lavalaudadel rahvatantsu vihtumas või A105-s teaduskatseid tegemas.

egertmoller@gmail.com

Anna-Mai Allikmäe

Laekur

Teise aasta materjaliteaduse tudeng Anna-Mai on juhatuses teist ametiaega. Kooli kõrvalt on tal suur kirg spordi, eriti akrobaatika vastu, milles ta oma oskusi ka väikestele akrobaatidele edasi annab. Eriline koht tema südames on Eesti loodusel ja põlisrahvaste kultuuridel.

maiallikmae@gmail.com

Kelly Kelder

Meediahaldur

Füüsikaeriala rebane Kelly on juhatuses esimest ametiaega. Õppetöö kõrvalt harrastab ta kickpoksi ning viibib tihti looduses. Lisaks sellele tegutseb Kelly vabatahtlikuna AHHAAs ning on ka Teadusbussi liige.

kellykelder@gmail.com

Mattias Kaspar Krõlov

Suhtekorraldaja

Mattias Kaspar on esimese aasta keemiatudeng, kes on juhatuses esimest ametiaega. Väljaspool kooli meeldib talle käia ujumas ning veepalli mängimas. Samuti on Mattias Kaspar Teadusbussi liige.

mattiaskaspar.krolov@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)