Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärgideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõud- ja teadlaskonnavahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2019/2020. aasta sügissemestri juhatusse valiti Kenneth Tuul, Triinu Roosna, Kertu Metsoja ja Rauno Neito.

Kenneth Tuul

Esimees

Kenneth on esimese aasta materjaliteaduse ja tehnoloogia magistrant. FÜS-i juhatuses on ta esmakordselt, kuigi liikmetele on ta juba varem tuntud, näiteks menuka mälumängu korraldajana. Kooli kõrvalt juhib ta Teadusbussi ja töötab nii füüsika kui ka keemia instituudis.

kenneth.tuul@ut.ee

Triinu Roosna

Laekur

Triinu on teise aasta materjaliteaduse tudeng, kes on juhatuses esimest ametiaega. Väljaspool ülikoolielu tegeleb ta fotograafiaga ja lühilugude kirjutamisega.

triinuroosna@gmail.com

Kertu Metsoja

Meediahaldur

Kertu on esimese aasta füüsika magistrant, kes on teist ametiaega FÜS-i juhatuses. Lisaks on ta Teadusbussi seminarijuhendaja ning Tähetorni haridusprogrammide kuraator.

kertu.metsoja@ut.ee

Rauno Neito

Suhtekorraldaja

Esimese aasta füüsika magistrant Rauno on juhatuses teist ametiaega järjest suhtekorraldaja rollis. Kooli kõrvalt on ta kirglik rahvatantsuhuviline ning lahutab aeg-ajalt kaastudengite meeli oma (sarkastiliste) ütluste ja lugudega.

rauno.neito@gmail.com

Püsisponsorid

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)