Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
"One can only learn by teaching." - John Archibald Wheeler

Meist

Tutvustus


Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärgideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõud- ja teadlaskonnavahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.

Juhatus

2018/2019. aasta sügissemestri juhatusse valiti Hans Hubert Sams, Magnus Kaldjärv, Piia Maria Tomberg ja Dagmar Läänemets.

Hans Hubert Sams

Esimees

Hans on teise aasta füüsika-
üliõpilane, kes on juhatuses teist ametiaega. Lisaks suurele huvile teaduse vastu on ta ka pikalt tegelenud filmikunsti ja fotograafiaga.

hans@sams.ee

Magnus Kaldjärv

Laekur

Magnus on teise aasta arvutitehnika üliõpilane. Magnus on juhatuses esimest ametiaega, kuid on juba kolm juhatuse ametiaega töökalt juhatusega koos töötanud.

kaldjarv.magnus@gmail.com

Piia Maria Tomberg

Meediahaldur

Piia on kolmanda aasta füüsika üliõpilane, kes naaseb USA-st vahetusaastalt, kus oli ta mitme tudengiorganisatsiooni juhatuses. 

piiamaria96@gmail.com

Dagmar Läänemets

Suhtekorraldaja

Dagmar on väga aktiivne ning sõbralik-
üliõpilane, kes on juhatuses esimest ametiaega. Hetkel on Dagmar teist semestrit järjest õpiassistent. Sel semestril aines Analüütiline Mehaanika.

dagmar.laanemets@gmail.com

Kontakt

FÜS-iga saab ühendust võtta kirjutades otse juhatuse liikmetele, kelle meiliaadressid leiab ülalt, või saates kirja juhatuse üldaadressile:


FÜS-i arveldusarve: Eesti Füüsika Selts EE302200221052465647 (Swedbank)