Avaldus


Avaldus Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi liikmeks astumiseks on PDF-kujul ja odt-formaadis.

Avalduse võib täita prinditud kujul ning anda selle juhatuse liikme kätte või täita elektroonselt
ning saata see digitaalselt allkirjastatuna FÜS-i meiliaadressile: org.fys.juhatus@lists.ut.ee.