Juhatus


2020/2021. kevadsemestri juhatusse kuuluvad:

 • Esimees Egert Möller
 • Laekur Anna-Mai Allikmäe
 • Meediahaldur Kelly Kelder
 • Suhtekorraldaja Mattias Kaspar Krõlov

Ühe juhatuse ametiaeg on üks semester, millele lisandub kaks kuud laiendatud juhatuse ametiaega. Laiendatud juhatuse perioodil käivad juhatuse koosolekutel nii käesoleva kui ka eelneva juhatuse liikmed, et lihtsustada üleminekuperioodi.

2020/2021. õppeaasta kevadsemestri juhatus

Alates 2016/2017. õppeaasta kevadsemestrist lisandus juba olemasolevale esimehe ja laekuri ametile meediahalduri ja suhtekorraldaja amet.
 • Esimees vastutab juhatuse toimimise eest ja esindab FÜS-i juhatust.
 • Laekur omab ülevaadet rahaasjadest, hallates liikmemaksusid ja erinevate ürituste eelarveid ning vastutades FÜS-i toidukapi eest.
 • Meediahaldur toimetab FÜS-i Facebooki ja Instagrami lehte, arendab kodulehte ning saadab välja igakuist infokirja.
 • Suhtekorraldaja vastab FÜSile saadetud kirjadele ja korraldab FÜSi suhtlust teiste organisatsioonidega.
Juhatuse koosolekute protokollid leiab siit.

Juhatusse kandideerimine

Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi juhatus valitakse vastavalt põhikirjas seatud korrale iga semesteri lõpus järgmiseks semestriks. FÜS-i juhatusse peab kuuluma vähemalt üks esmakursuslane ja üks vana juhatuse liige, et tagada juhatuse jätkusuutlikus.

Igal FÜS-i liikmel on õigus esitada enese või teise FÜS-i liikme kanditatuur. Kandideerimisel tuleb pidada kaitsekõne, milles tuuakse välja kandideerimise põhjus, millises rollis end juhatuses nähakse ning mida soovitakse juhatuses ära teha.

Eelnevad juhatused

2020/2021. õppeaasta sügissemester

 • Egert Möller (esimees)
 • Anna-Mai Allikmäe (laekur)
 • Paul Martin Kull (meediahaldur)
 • Airiin Liisbet Strandson (suhtekorraldaja)

2019/2020. õppeaasta kevadsemester

 • Rauno Neito (esimees)
 • Triinu Roosna (laekur)
 • Henri Herm (meediahaldur)
 • Airiin Liisbet Strandson (suhtekorraldaja)

2019/2020. õppeaasta sügissemester

 • Kenneth Tuul (esimees)
 • Triinu Roosna (laekur)
 • Kertu Metsoja (meediahaldur)
 • Rauno Neito (suhtekorraldaja)

2018/2019. õppeaasta kevadsemester

 • Kertu Metsoja (esimees)
 • Magnus Kaldjärv (laekur)
 • Merili Tammiste (meediahaldur)
 • Rauno Neito (suhtekorraldaja)

2018/2019. õppeaasta sügissemester

 • Hans Hubert Sams (esimees)
 • Magnus Kaldjärv (laekur)
 • Piia Maria Tomberg (meediahaldur)
 • Dagmar Läänemets (suhtekorraldaja)

2017/2018. õppeaasta kevadsemester

 • Aksel Allas (esimees)
 • Katariina Inno (laekur)
 • Hans Hubert Sams (meediahaldur)
 • Jane Torp (suhtekorraldaja)

2017/2018. õppeaasta sügissemester

 • Karoliine Kurvits (esimees)
 • Helen Asuküla (laekur)
 • Kerttu Maria Peensoo (meediahaldur)
 • Aksel Allas (suhtekorraldaja)

2016/2017. õppeaasta kevadsemester

 • Karoliine Kurvits (esimees)
 • Helen Asuküla (laekur)
 • Kerttu Maria Peensoo (meediahaldur)
 • Aksel Allas (suhtekorraldaja)

2016/2017. õppeaasta sügissemester

 • Moorits Mihkel Muru (esimees)
 • Karoliine Kurvits (laekur)
 • Viktoria Sorokina
 • Kerttu Maria Peensoo

2015/2016. õppeaasta kevadsemester

 • Moorits Mihkel Muru (esimees)
 • Karl Reinkubjas (laekur)
 • Adam Erki Enok
 • Magnus Muru

2015/2016. õppeaasta sügissemester

 • Moorits Mihkel Muru (esimees)
 • Karl Reinkubjas (laekur)
 • Eero Vaher
 • Adam Erki Enok

2014/2015. õppeaasta kevadsemester

 • Andreas Valdmann (esimees)
 • Karl Reinkubjas (laekur)
 • Moorits Mihkel Muru
 • Jaagup Repän

2014/2015. õppeaasta sügissemester

 • Markus Loide (esimees)
 • Viktoria Sorokina (laekur)
 • Ann Alice Ehala
 • Andreas Valdmann

2013/2014. õppeaasta kevadsemester

 • Anna-Helena Saarso (esimees)
 • Liis Kuusik (laekur)
 • Markus Loide
 • Johan-Erik Kõlar

2013/2014. õppeaasta sügissemester

 • Madis Ollikainen (esimees)
 • Anna-Helena Saaro (laekur)
 • Mihkel Põldmaa
 • Kristjan Kuppart

2012/2013. õppeaasta kevadsemester

 • Roland Matt (esimees)
 • Anna-Helena Saaro (laekur)
 • Mihkel Põldmaa
 • Madis Ollikainen (mentorite koordinaator ja peojumal)

FÜS-i esimene juhatus - 2012/2013. õppeaasta kevadsemester

 • Morten Piibeleht (esimees)
 • Sandhra-Mirella Valdma (laekur)
 • Roland Matt
 • Madis Ollikainen (mentorite koordinaator ja peojumal)

FÜS-i loomise lugu

Ühel külmal ja pimedal 2011. aasta sügissemestri päeval pärast viimase loengu lõppu seisatas seltskond teise kursuse tudengeid koridoris, et arutada taaskord (ja seda tõesti juhtub füüsikutel tihti) iseenda tuleviku üle ning kurta veidi talvekaamose üle. Keegi jõudis arutlusega sinnamaale, et tudengielu oleks hoopis vahvam, kui pideva torisemise asemel keegi ohjad pihku võtaks ja vahvaid asju korraldaks. Sel hetkel mainis allakirjutanu moka otsast unistust, mis tema peas juba nii kaua oli tiirelnud. Miks ei võiks olla süsteemi, kus aktiivsed inimesed, kellele asi meeldib, korraldavad just kõike seda, mida nende füüsikusüda ihkab - toredaid seminare, väljasõite, matku, talguid, pidusid ja mida kõike veel! Suur oli imestus, kui sellest samast unistusest hakkasid kohe kinni kõik kohalolnud, kes siis tuhinaga enda mõtted lagedale tõid. Kohe pandi paika ka esimese koosoleku aeg. Nii hakkaski umbes pool aastat kestev enesedefineerimine, ajutöö, mõttetormide ja muidugi - nagu on kombeks igal vähegi bürokraatlikul süsteemil, mis üritab kõigis oma aspektides täpne ja selge olla - suure hulga koosolekute jada.

FÜS-i esimene juhatus:
Morten Piibeleht, Madis Ollikainen,
Sandhra-Mirella Valdma, Roland Matt