Mentorprogramm


Alates Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi loomisest 2012. aastal on FÜS korraldanud mentorprogrammi Tartu Ülikooli füüsikarebastele. 2016. aasta sügisel kaasati füüsika, keemia ja materjaliteaduse ühendatud õppekavaga seoses mentorprogrammi ka keemia- ja materjaliteaduse üliõpilasi. 2017. aastast lisandusid ka arvutitehnika eriala õppivad tudengid.

Mentorlus muudab ülikooli ametlikku tuutoriprogrammi individuaalsemaks - tudeng nõustab tudengit! Mentor on tudengi abiline ja lähim kaaslane ülikoolimaastikuga esmase tutvuse sõlmimisel ning usaldusväärne kogemuste jagaja, kes pole ka oma teadmistega kitsi! Mentorid on vabatahtlikud vanema kursuse tudengid.

 

Programmi eesmärgid ja ülesehitus

  • Esmakursuslased on jagatud 2-4 liikmelistesse gruppidesse ning igale grupile on määratud vähemalt kaks vanema kursuse tudengit (mentorit), kes oma gruppi juhendavad ja aitavad.
  • Programm aitab ära hoida esmakursuslaste õppetöö- ja muude probleemide kuhjumist. Ühtlasi lubab programm saada jooksvat tagasisidet loetavate ainete ning ülikoolielu kohta.
  • Mentor on esmakursuslasele isik ülikoolis, kelle poole tudeng saab probleemide korral pöörduda.

Kokkusaamiste eesmärgid

  • Sotsiaalse sidususe suurendamine eri aastate tudengite vahel ja suhtluse kiirendamine.
  • Uurida, kas tudengil on tekkinud probleeme, millega mentor saab aidata või nõu anda. Vajadusel saab suunata tudengi edasi parema nõuandja juurde.
  • Vastata tudengite tõstatud küsimustele ning lahendada tekkinud probleeme (nii omal käel kui teiste mentorite abiga).
  • Selgitada loengutes esinenud raskeid või arusaamatuks jäänud teemasid.
  • Jagada informatsiooni ja tekitada arutelu õppetöö, akadeemilise elu jm kohta.
  • Panna rebase aju tööle, andes talle puremiseks põnevaid probleeme ja jagades talle kavalaid nippe.


Kuidas on mentorprogramm olnud sulle kasulik?


"On olemas inimene, kellelt saan asju küsida ilma, et peaksin pikalt mõtlema, et kellelt ja kas on ikka okei
ja kas nad ikka on nõus oma aega mulle pühendama."

"Sain sõbrad kogu eluks!"

"Mentorprogramm seob kursused tihedamalt kokku ja tekitab toetava tugisüsteemi, mis aitas nii rebasena kui ka hiljem."

"Mentorid on andnud head infot õppekava ainete kohta, millised nõudmised on erinevatel õppejõududel ja
kuidas üldse oma aega ja tunniplaani planeerida."


Mentoriks saab end kirja panna kevaditi. Mentorikoolitus toimub tavaliselt augustis nädal enne kooli algust.